Lammboden Almungsgården

Våra får

Vi har ca 130 tackor av raserna gotlandsfår och ostfrisiskt mjölkfår. Tackorna får 1-3 ungar vardera och varje år föds ca 250 lamm.

Våra får har möjlighet att gå ut året om, men vid dåligt väder håller de sig helst inne i lammhuset. Bilden visar en av våra baggar som tar en sväng ute i vintervädret


våra lamm ute i december

Våra får betar åkrarna runt gården så stor del av året som det finns tillgång till bete, övriga året får de ensilage, vilket är en slags mjölksyrakonserverat gräs. I sommar ska en del av fåren också få beta en naturbetesmark några kilometer härifrån. Fodret till fåren odlas på vår egen gård och består till största delen av ensilage. Runt lamning får tackorna även lite spannmål eftersom de tackor som får två och tre lamm har så stort energibehov, så att gräsfodret inte räcker till.

svenska english
Valid HTML 4.01 Transitional

Lammboden - Almungsgården - Stånga Almungs 519 - 623 60 Stånga
tel: 0498 48 25 81 - mobil: 0701 11 19 74 -Copyright © Kia Viken 2008-2010